Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Rozmówka

Więcej o rozmówce

A: Przepraszam, czy to jest droga na .... Jestem nietutejszy.
B: Tak, musi pan jechać dalej prosto, a za przystankiem autobusowym skręcić w lewo.
Proszę jechać za mną, jadę w tamtym kierunku.
A: Scusi, è la strada giusta per ...... Non sono di qua.
B: Sì, deve proseguire dritto, e dopo la fermata dell’autobus girare a sinistra.
Mi segua, vado in quella direzione.


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc