Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Rozmówka

Więcej o rozmówce

A: Przepraszam, jak dojechać do dworca / na pocztę?
B: Proszę jechać prosto i na światłach skręcić w prawo, a potem zapytać jeszcze raz.
A: Scusi, come si va per la stazione / la posta?
B: Vada dritto e all’incrocio giri a destra, poi chieda ancora.


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc