Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Rozmówka

Więcej o rozmówce

Ograniczenie prędkości (w przypadku mgły)
Limite di velocità (in caso di nebbia)


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc