Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Lista Rozmówek Kategorie: Wszystkie

Kategorie

Fa troppo fresco per rimanere fuori.

Data: 2010-10-13

Fa troppo caldo per la passeggiata.

Data: 2010-10-13

Fa bel tempo.

Data: 2010-10-13

Oggi è una bella giornata.

Data: 2010-10-13

Scende la nebbia.

Data: 2010-10-13

Sta arrivando il temporale.

Data: 2010-10-13

C’è un’afa.

Data: 2010-10-13

caldo

Data: 2010-10-13

freddo

Data: 2010-10-13

Si sta facendo:

Data: 2010-10-13

La giornata sarà soleggiata.

Data: 2010-10-13

Presto pioverà / nevicherà.

Data: 2010-10-13

Domani farà più caldo.

Data: 2010-10-13

Ci sarà grandine.

Data: 2010-10-13

Nevicherà.

Data: 2010-10-13Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc