Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Lista Rozmówek Podkategoria: Przyjaźń, afekt i miłość

Kategorie

Sarà per un’altra volta.

Data: 2010-10-13

Scusa, ma adesso devo andare.

Data: 2010-10-13

Mi dispiace, ma non posso

Data: 2010-10-13

Va bene / volentieri / con piacere.

Data: 2010-10-13

Ci possiamo vedere?

Data: 2010-10-13

Sono fidanzati.

Data: 2010-10-13

Loro stanno insieme.

Data: 2010-10-13

Lui ha una ragazza fissa.

Data: 2010-10-13

Lei ha un ragazzo fisso.

Data: 2010-10-13

Ho bisogno del tuo aiuto.

Data: 2010-10-13

Ho bisogno di te.

Data: 2010-10-13

Baciami ancora!

Data: 2010-10-13

Puoi sempre contare su di me.

Data: 2010-10-13

Non ti deluderò mai.

Data: 2010-10-13

1 2 3 4Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc