Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Lista Rozmówek Kategoria: Rozmówki angielskie

Kategorie

This is my colleague.

Data: 2010-10-08

This is my girlfriend.

Data: 2010-10-08

This cake is delicious!

Data: 2010-10-08

It’s been a lovely party.

Data: 2010-10-08

That’s very kind of you.

Data: 2010-10-08

It’s very nice of you to invite me.

Data: 2010-10-08

I’d love a drink, too.

Data: 2010-10-08

I could manage that day perfectly.

Data: 2010-10-08

Yes, let’s dance!

Data: 2010-10-08

Oh, yes, that’s an excellent idea.

Data: 2010-10-08

Yes, it tastes good.

Data: 2010-10-08

I’m so glad you could come.

Data: 2010-10-08

It’s a pity you can’t stay any longer.

Data: 2010-10-08

Susan has told me a great deal about you.

Data: 2010-10-08

Here’s to you!

Data: 2010-10-08Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc